Soalan-soalan Lazim

1) Apakah tujuan Sistem Permohonan Membaharui Secara Atas Talian diwujudkan?

2) Bagaimanakah hendak menggunakan perkhidmatan LPKP2U sepenuhnya?

3) Di manakah cawangan-cawangan SPAD/LPKP yang terdekat bagi membolehkan
pengguna untuk membuat urusan?

4) Setelah Permohonan Membaharui dihantar bagaimanakah pengguna hendak
menyemak status permohonan mereka?

5) Bagaimanakah pengguna hendak membuat aduan terhadap SPAD/LPKP sekiranya
terdapat kesulitan atau pertanyaan?

6) Sekiranya pengguna terlupa katalaluan mereka, apakah langkah-langkah yang
perlu pengguna lakukan?

7) Bagaimanakah pengguna hendak menyemak status lesen mereka?

8) Bagaimanakah hendak menggunakan perkhidmatan Sistem Permohonan
Membaharui Secara Atas Talian?

9) Bagaimanakah pengguna hendak membuat bayaran dan menerima lesen setelah
permohonan mereka diluluskan?

10) Bagaimanakah pengguna hendak mendapatkan kembali maklumat slip
penghantaran sesudah permohonan membaharui telahpun selesai dihantar? 

Hakcipta Terpelihara Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan.